Strony związane z hasłem 'silniki':

1 · 2 · następna strona »
 • falownik »

  Napięcie wyjściowe ogranicznika Uwyj jest pobierane z opornika RM; faza tego napięcia, gdy sprzężenie zwrotne jest czynne, jest przeciwna fazie sygnału z urządzenia pomiarowego.
  Wskaźnik obciążenia. W celu dogodniejszego nastawiania i kontroli pracy urządzenie korekcyjne „3KII-3/6" zaopatrzono w tzw. wskaźnik obciążenia. Jest to przyrząd magnetoelektryczny z podziałką ±0,1 mA, z zerem elektrycznym po środku. Wskaźnik jest zasilany napięciem pobieranym z uzwojenia VIII transformatora wyjściowego, poprzez fazo czuły prostownik selenowy Pr Liniowość charakterystyki prostownika Prj przy pomiarze małych napięć otrzymywanych z uzwojenia VIII osiąga się, doprowadzając do prostownika Pr1 przez oporniki R2i i R25 napięcie z uzwojenia IV transformatora Trv Prostownik Prl dokonuje półokresowego prostowania napięcia. Górne jego elementy (wg schematu) są roboczymi, dolne natomiast służą do polepszenia stabilności charakterystyki całego prostownika w razie zmiany temperatury otoczenia. Nastawny opornik R31 służy do korekcji zera wskaźnika obciążenia, a podziałkę tego przyrządu nastawia się za pomocą opornika R22.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Danfoss »

  Przetworniki pomiarowe regulatorów elektronicznych można podzielić na trzy grupy: przyrządy do pomiaru ciśnienia i jego spadku, do pomiaru temperatury oraz do pomiaru składu środowiska. Do grupy trzeciej należą magnetyczne analizatory tlenu przeznaczone do wyznaczania zawartości tlenu w gazach i przyrządy do wyznaczania zawartości soli w wodzie kotłowej.
  . Przetworniki do pomiaru ciśnienia i jego spadku
  Przetworniki do pomiaru ciśnienia i jego spadku wyrabia się trzech rodzajów: są to czułe manometry, manometry różnicowe i ciągomierze różnicowe. Czujnikami w tych przyrządach mogą być: rurka sprężynująca, mieszek falisty (sylfon), przepona płaska lub falista. Do przetwarzania przesunięć czujników na sygnały prądu przemiennego używa się przetworników indukcyjnych o rdzeniu ruchomym i o zmiennej szczelinie.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Rowery elektryczne »

  Rowery z napędem elektrycznym?? - Większość ludzi pomyśli, po co komu napęd elektryczny w rowerze skoro rower jest po to żeby napędzać go siłą własnych nóg.

  Większość ludzi też nie zdaję sobie też sprawy z tego, iż obecna technologia budowy silników elektrycznych i akumulatorów, pozwala na budowę roweru elektrycznego, który zachowa swoje pełne właściwości przy jeździe bez włączonego silnika elektrycznego. Natomiast silnik może uruchomić w momencie dużego zmęczenia lub chęci szybkiego pokonania trasy.

  Obecnie popularność zdobywają silniki bezszczotkowe z przekładnią planetarną i wolnobiegiem. Są to lekkie silniki BLDC (ok. 2-3 kg), dzięki wolnobiegowi nie stawiają praktycznie żadnych oporów podczas jazdy z wyłączonym silnikiem, a zamontowane są w piaście koła. Jak ktoś widział rowery, które mają dynamo zamontowane w kole, to taki silnik jest dosłownie niewiele większy od dynama.

  Akumulatory litowe dzięki swoim małym rozmiarom i niewielkiej wadze (od 3-5 kg), można zamontować w rowerze elektrycznym zamiast bidonu.

  Jeśli powyższy opis Państwa przekonał, zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego www.maxev.pl gdzie można zakupić gotowy rower lub części do samodzielnej budowy roweru elektrycznego.

  Data dodania: 29 05 2012 · szczegóły wpisu »
 • Falownik LG »

  Do regulowania ekonomiczności procesu spalania w paleniskach kotłów parowych według zawartości tlenu w gazach kominowych stosuje się elektroniczny regulator typu „3P-MK" z magnetycznym analizatorem do oznaczania tlenu typu, ,MK-57". Urządzenie sterujące tego regulatora różni się od urządzenia sterującego regulatora „3P-III-K" jedynie blokiem pomiarowym. Bloki elektroniczne obu regulatorów są zupełnie jednakowe.
  Blok jest zasilany z transformatora Tr4 o uzwojeniu pierwotnym I, czerpiącym energię ze źródła napięcia stabilizowanego wynoszącego 120 V. Uzwojenie II tego transformatora służy do zasilania przetwornika pomiarowego (analizatora do oznaczania tlenu). W obwodzie uzwojenia II włączony jest stabilizator oporowy St służący do dodatkowej stabilizacji prądu. Do regulacji trybu pracy stabilizatora oporowego służą dodatkowe odprowadzenia od uzwojenia transformatorowego II.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • sofstart »

  Nieczułość wskutek tarcia jest tym większa, im bardziej są obciążone podpory i połączenia układu dźwigniowego.
  Nieczułość ze względu na nacisk styków określa się wartością siły, którą trzeba przyłożyć do styku ruchomego, aby zapewnić zamknięcie obwodu elektrycznego. Ta składowa nieczułość wzrasta gwałtownie w miarę zanieczyszczania lub opalania się styków.
  Nieczułość ze względu na luz określa się wartością zmiany wielkości regulowanej, niezbędnej do pokonania sił sprężystości układu pomiarowego przy przesunięciu suwaka od jednego styku do drugiego. Nieczułość ze względu na luz zależy od stosunku ramion układu dźwigniowego, sprężystości sprężyn i wartości luzu między stykami.
  W celu obliczeniowego wyznaczenia nieczułości ze względu na luz konieczne jest uprzednie sprowadzenie wartości sztywności wszystkich elementów sprężystych układu do punktu A przyłożenia siły pochodzącej od układu pomiarowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przemiennik częstotliwości »

  Tak więc, elektroniczne urządzenie korekcyjne jest, jeśli chodzi o własności dynamiczne, podobne do regulatora o dwóch rodzajach sprzężenia zwrotnego: podatnego (podstawowego) i sztywnego (o bardzo nieznacznym działaniu). Przechodząc do oznaczeń stosowanych przy charakteryzowaniu regulatorów, własności dynamiczne urządzenia, ,3KIT-3/6" można określić wyczerpująco za pomocą parametrów nastawienia podatnego sprzężenia zwrotnego: współczynnika nierównomierności wewnętrznej dw i czasu działania izodromu Tiz, a ponadto współczynnika nierównomierności dodatkowego sztywnego sprzężenia zwrotnego ó i stałej czasowej jedno pojemnościowego członu inercyjnego (tłumika) Td. Podstawowe znaczenie mają dw i Tiz.
  Ponieważ współczynnik nierównomierności d sztywnego sprzężenia zwrotnego jest bardzo mały (przy znacznej wartości współczynnika wzmocnienia Ky), zakres zmienności wielkości wyjściowej będzie, praktycznie biorąc, określony działaniem ogranicznika. Jeżeli natomiast zmiana wielkości wejściowej jest tak nieznaczna, że wielkość wyjściowa mieści się w obrębie zakresu roboczego, to odchylenie wielkości wyjściowej zachodzi wg zależności.
  Prosta kreskowa poprowadzona, wskazuje przebieg zmienności wielkości wyjściowej fi w przypadku, gdyby współczynnik wzmocnienia wzmacniacza Ky był nieskończenie wielki, a regulator nie miał dodatkowego sztywnego sprzężenia zwrotnego (ó = 0).
  W większości przypadków przy rozwiązywaniu zadań, z którymi spotykamy się w praktyce, urządzenie korekcyjne typu „3KII-3/6" można z dostateczną dokładnością traktować jako regulator z samym tylko podatnym sprzężeniem zwrotnym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Napęd prądu stałego »

  Przez zastosowanie dodatniego sprzężenia zwrotnego ogólny współczynnik wzmocnienia napięciowego bloku elektronicznego osiąga wartość 60--80.
  Podatne sprzężenie zwrotne (izodrom) stanowi człon inercyjny, złożony z wymiennego opornika R9 i kondensatora C3. Człon ten jest zasilany napięciem z potencjometru Rł4. Podobnie jak i transformator wyjściowy, izodrom oddziałuje na lewą siatkę pierwszego stopnia bloku elektronicznego.
  Do pracy sprzężenia podatnego zużytkowuje się napięcie występujące na wejściu pierwszego stopnia wzmocnienia. Część tego napięcia otrzymuje się z potencjometru R14 i doprowadza się przez opornik R9 do kondensatora C3. W miarę ładowania się tego kondensatora napięcie stałe, doprowadzone do siatki poprzez opornik Rn, kompensuje działanie sygnału prądu przemiennego z transformatora wejściowego1.
  Czas działania izodromu określa się wartością oporności wymiennego opornika R9, a stopień oddziaływania sprzężenia podatnego — położeniem suwaka na potencjometrze R14.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  W celu wyeliminowania wpływu zmiany oporności przewodów połączeniowych wywołanej zmianą temperatury otoczenia termometr oporowy połączony jest z urządzeniem pomiarowym przyrządu w układzie trójprzewodowym. W dwóch przeciwległych wierzchołkach mostku są włączone: korektor urządzenia pomiarowego R26 z bocznikującym go opornikiem R27 i nastawnik wraz z bocznikiem R28 określającym zakres działania nastawnika. Mostek jest zasilany prądem wyprostowanym pobieranym z potencjometru R25. Położenie suwaka tego potencjometru określa wartość doprowadzanego do mostku napięcia, a przez to również czułość urządzenia pomiarowego. Przy nastawianiu regulatora opornik R3i dobiera się tak, żeby jego oporność była równa oporności termometru przy nominalnej wartości regulowanej temperatury, przy czym mostek osiąga wówczas stan równowagi.
  Organy nastawiania bloku pomiarowego: pokrętła potencjometrów 25 i R26 oraz oporniki R28 i R31 są umieszczone na czołowej płycie bloku pomiarowego.
  W urządzeniach sterujących zakładów „Komiega" napięcie prądu przemiennego doprowadza się do prostownika ze specjalnego transformatora obniżającego Tr3, natomiast w urządzeniach zakładu „Eniergopribor" ze specjalnego uzwojenia transformatora Trx wzmacniacza.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Hitachi »

  Nawrót silnika elektrycznego osiąga się przez przełączenie dwóch jego faz.
  Obwody cewek i zestyków PPW i PPM zasilane są poprzez przełącznik sterowania PS — „JIY" mający dwa ustalone położenia: jedno — w przypadku automatycznego sterowania (Aut), drugie — przy sterowaniu zdalnym (Zd).
  W pierwszym położeniu napięcie przemienne doprowadza się do zestyków przekaźników pośredniczących PPW i PPM, a napięcie stałe — do elektrycznego suwaka stykowego. W drugim położeniu obwody przekaźników pośredniczących są przerwane, a napięcie przemienne doprowadzane jest do łącznika sterowniczego ŁS — „KY".
  W celu zmniejszenia iskrzenia, które może doprowadzić do nadpalenia się styków zestyku przełącznego, równolegle do cewek przekaźników pośredniczących włączone są kondensatory C o pojemności 0,8 — 1 uF i oporności R = 8000 O. Zabezpieczenie przed możliwością błędnego za-działania układu w razie przebicia kondensatorów osiągnięto instalując bezpiecznik B — „JIT". Odłącza on, przepalając się, obwody sterowane prądem stałym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z tanimi falownikami »

  Podstawowe organy regulatora elektromechanicznego są pokazane na schemacie strukturalnym. Pierwotne przetworniki pomiarowe (czujniki) 1 dokonują pomiaru niezbędnych parametrów i przetwarzają je bądź na siły, bądź na przesunięcia. Urządzenie nastawcze 2 służy do zmiany zadanej wartości wielkości regulowanej. Mechaniczny układ pomiarowy 3 dokonuje sumowania sygnałów pomiarowych, sygnałów urządzeń nastawczych oraz sprzężenia zwrotnego. W zależności od wartości sygnału sumarycznego wzmacniacz przekaźnikowy — elektryczny suwak stykowy 5 steruje za pośrednictwem na-wrotnego stycznika silnikowego 6 siłownikiem elektrycznym 7. Siłownik ten sprzężony jest zwrotnie (4) z układem pomiarowym.
  Organy regulatora 1-5 są umieszczone we wspólnym kadłubie. Ta część regulatora elektromechanicznego nosi nazwę kolumny regulacyjnej. Jest ona ustawiana na reduktorze siłownika. W układach regulacji zawierających aparaturę elektromechaniczną stosowane są oprócz podstawowych kolumn regulacyjnych również kolumny tzw. nadążne, wchodzące w skład układów nadążnych oraz kolumny sterowania zdalnego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Układy elektryczne regulatorów wykonuje się bądź o dwóch stopniach wzmocnienia elektrycznego (suwak stykowy włącza silnik wykonawczy poprzez przekaźnik pośredniczący i nawrotny stycznik elektromagnetyczny), bądź też o jednym stopniu (suwak stykowy włącza siłownik bezpośrednio przez nawrotny stycznik elektromagnetyczny).
  Układ z przekaźnikiem pośredniczącym . Układ jest zasilany prądem o napięciu stałym 110 V i napięciu przemiennym 220 V. Rozpatrzmy wzajemny związek elementów układu elektrycznego regulatora. Przypuśćmy, że wskutek odchylenia wielkości regulowanej od wartości zadanej styk ruchomy zamyka zestyk ZW — „KB" (zestyk „więcej") bądź też zestyk ZM — „KM" (zestyk „mniej").
  Zamknięcie zestyku ZW spowoduje zadziałanie przekaźnika PPW — „PIIB" (przekaźnik pośredniczący „więcej") i zamknięcie się jego zestyków PPW, co ze swej strony wywoła zamknięcie się obwodu prądu przemiennego 220 V cewki stycznika elektromagnetycznego SEW — „KMB" (stycznik elektromagnetyczny „więcej"). Stycznik ten się włączy, a jego styki SEW zamkną obwód zasilania silnika prądem trójfazowym 220 V.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • falownik invertek »

  Jako przetworniki pomiarowe temperatury stosowane są termometry manometryczne w połączeniu z przetwornikiem pneumatycznym.
  Termometry manometryczne złożone są ze zbiornika, kapilary i jednego zwoju rurki sprężynującej.
  Przetwornik pneumatyczny nie różni się tu niczym od rozpatrzonego powyżej manometru sprężynowego typu „MIHI-l".
  Zależnie od czynnika wypełniającego układ termometryczny rozróżnia się trzy typy termometrów manometrycznych .
  W regulatorach pneumatycznych pomiar temperatury za pomocą termoelementów i termometrów oporowych możliwy jest w przypadku zastosowania przetworników elektropneumatycznych, znajdujących się na razie w stadium opracowania i opanowywania technologicznego i nie produkowanych, jak dotąd, seryjnie.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  Działanie analizatora magnetycznego do oznaczania tlenu oparte jest na wyzyskaniu zjawiska wciągania tlenu przez pole magnetyczne. Ta własność tlenu odróżnia go wyraźnie od innych gazów. Ze wzrostem temperatury wspomniana zdolność tlenu odpowiednio słabnie.
  Jeżeli natomiast do bloku pomiarowego są dołączone dwa przetworniki, to sygnał wyjściowy tego bloku równy jest zeru jedynie przy zadanym stosunku mierzonych parametrów. W tym przypadku napięcie przemienne na potencjometrze czułości jednego nadajnika indukcyjnego jest równe i przeciwne co do fazy napięciu występującemu na drugim potencjometrze. Gdy wartość zadana parametrów na wyjściu bloku pomiarowego ulegnie zmianie, otrzymujemy sygnał prądu przemiennego.
  Wzmacniacz składa się z transformatora wejściowego, pierwszego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza napięcia) i drugiego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza mocy).
  Transformator wejściowy o współczynniku wzmocnienia napięciowego ok. 12 otrzymuje sygnał elektryczny od urządzenia pomiarowego. W celu zwiększenia współczynnika wzmocnienia tego transformatora przy częstotliwości 50 Hz jego uzwojenie wtórne jest obciążone kondensatorem C7, który wespół z tym uzwojeniem tworzy obwód rezonansowy o częstotliwości drgań własnych ok. 50 Hz.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik »

  Algebraiczne kryterium stabilności, opracowane przez Routha, a następnie w innej nieco formie przez Hurwitza, stanowi zbiór warunków, którym powinny odpowiadać współczynniki równania algebraicznego, jeżeli wszystkie pierwiastki rzeczywiste i części rzeczywiste pierwiastków zespolonych równania mają być ujemne. Tak więc, jeżeli współczynniki równania charakterystycznego odpowiadają warunkom kryterium algebraicznego, to układ regulacji będzie stabilny.
  Uwzględniając, że algebraiczne kryterium stabilności układu n tego rzędu w postaci ogólnej wyraża się w sposób stosunkowo złożony, ograniczymy się tu do warunków stabilności układów do piątego rzędu włącznie.
  Gdyby amplituda drgań na wyjściu układu otwartego była mniejsza niż amplituda drgań wejściowych, to swobodny ruch układu byłby ruchem tłumionym, a wzrastanie amplitudy oznaczałoby niestabilność układu regulacji.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników »

  Manometr różnicowy typu „MM" jest w eksploatacji pewniejszy niż manometr typu „HM". Jeżeli ciśnienie w jednej z komór manometru typu „MM" osiągnie wartość nadmierną, to puszka przeponowa znajdująca się w tej komorze ściska się w takim stopniu, że jedna przepona przylega dokładnie do drugiej, a cała ciecz z tej puszki przepływa do drugiej. Dzięki takiej konstrukcji manometr różnicowy typu „MM" działa nawet wówczas, gdy przyrząd się znajdzie pod działaniem pełnego ciśnienia z jednej strony.
  Sztywność układu pomiarowego, a zatem także zakres pomiarów ciągomierzy różnicowych typu „ATM", określone są wypadkową sztywnością obu sprężyn 10 i 22. Poniżej jest podane wyszczególnienie stosowanych ciągomierzy różnicowych typu „ATM" oraz zalecone zakresy pomiarów.
  Ciągomierze różnicowe są obliczone na ciśnienie statyczne do 0,5 kG/cm2 i mogą wytrzymać bez uszkodzeń krótkotrwale dwukrotne przekroczenie mierzonego spadku. Charakterystyka tych przyrządów jest prostoliniowa, a jej nachylenie wynosi nie mniej niż 14 mV/%.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki Omron »

  Między pierwszym a drugim stopniami wzmocnienia włączony jest tłumik, utworzony przez opornik nastawny R23 i kondensator C8. Służy on do wygładzania tętnień sygnału elektrycznego przechodzącego ze stopnia pierwszego do drugiego, wywołanych pulsacją wielkości mierzonej. Minimalna wartość stałej czasowej tego członu inercyjnego wynosi około 10 s.
  Sygnał z pierwszego stopnia wzmocnienia przepływa przez tłumik, skąd zostaje doprowadzony do lewej siatki drugiej lampy i zmienia wobec tego wartość prądu tętniącego w obwodzie anodowym tej połówki lampy i odpowiedniej części uzwojenia I transformatora wyjściowego Tr2. Prąd w drugiej połówce uzwojenia I, praktycznie biorąc, się nie zmienia. Wskutek tego na końcówkach wtórnego uzwojenia transformatora Tr2 występuje napięcie przemienne, którego wartość określa różnica prądów, a fazę — kierunek zmiany prądu w lewej połówce uzwojenia I.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Vacon »

  Siłownik elektryczny jest reduktorem dwustopniowym wprawianym w ruch obrotowy z prędkością obrotową 1400 obr/min za pomocą silnika asynchronicznego 220/380 V. Przełożenie pierwszego stopnia reduktora wynosi 1 : 70, drugiego 1 : 40, a przełożenie całkowite 1 : 2800. Przenoszenie mocy z wału wyjściowego na cięgło wyłączające kolumny regulacyjnej odbywa się za pośrednictwem korby albo krzywki.
  Zarys krzywki wykonany jest tak, aby przesunięcie cięgła wyłączającego było proporcjonalne do kąta obrotu wału wyjściowego.
  W przypadku sprzężenia za pomocą korby całkowity skok siłownika odpowiada obrotowi wału wyjściowego o 90° i odbywa się w ciągu 30 s.
  W przypadku sprzężenia za pomocą krzywki kąt obrotu wału wyjściowego może wynosić 90 bądź 270°; czas całkowitego skoku w przypadku drugim wynosi 90 s.
  W celu dwukrotnego zwiększenia czasu całkowitego przesunięcia siłownika stosuje się dodatkowe reduktory jednostopniowe o przełożeniu 2:1, instalowane między silnikiem elektrycznym a pierwszym stopniem reduktora głównego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Siemens »

  Stycznik elektromagnetyczny nawrotny SEN typu „MKP—O" przeznaczony jest do sterowania trójfazowym silnikiem asynchronicznym, o mocy nie przekraczającej 1 kW, o napięciu 220/380 V, gdy liczba włączeń na godzinę nie jest większa niż 300.
  Stycznik typu „MKP—O" łączy w sobie dwa uzależnione wzajemnie styczniki. Każdy stycznik ma po trzy zestyki zwierne wielkoprądowe i jeden zestyk blokujący.
  Cewki stycznika elektromagnetycznego zasilane są prądem przemiennym 220 V lub stałym 24 V.
  Przełącznik rodzaju sterowania. Do przełączania obwodów elektrycznych ze sterowania automatycznego na zdalne stosowane są jako przełączniki styczniki z mechanizmem zaskokowym (SMZ) typu „K3". Są one obliczone na przełączanie obwodów elektrycznych 250 V o natężeniach prądu do 10 A.
  Łącznik sterowniczy. Do zdalnego sterowania siłownikiem elektrycznym stosowane są jako łączniki sterownicze styczniki SNŁS typu „KB". Styczniki te są obliczone na przełączanie obwodów elektrycznych 250 V o natężeniach prądu do 10 A.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki forum tematyczne »

  W każdym konkretnym przypadku sposoby i etapy budowy zależą od struktury układu regulacji, tzn. od wyjściowych równań obiektu regulowanego i regulatora.
  Rozpatrzmy dla przykładu budowę wykresów procesów przejściowych przy pracy regulatorów dwóch typów: regulatora statycznego o proporcjonalnej prędkości siłownika i regulatora izodromowego o stałej prędkości siłownika, lecz pracującego ruchem poślizgowym.
  Obiekt regulowany w każdym z tych przypadków może być obiektem z samo wyrównywaniem lub obiektem astatycznym, a może to być również obiekt o charakterystyce członu jedno pojemnościowego lub dwu pojemnościowego z opóźnieniem.
  Budowa wykresu przebiegu regulacji przy zastosowaniu regulatora izodromowego o stałej prędkości siłownika
  Podobnie jak w przypadku poprzednim, zastępujemy złożony obiekt regulowany jedno pojemnościowym członem z opóźnieniem, uzyskując w ten sposób uproszczone równanie wyjściowe regulowanego obiektu.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Omron »

  Przetwornik indukcyjny różnicowy o zmiennej szczelinie. Przetwornik ten składa się z dwóch przetworników: roboczego i kompensacyjnego. Jednakowe cewki tych przetworników tworzą z uzwojeniem wtórnym transformatora mostek prądu przemiennego, w którego przekątną włączona jest określona oporność R. Obwód magnetyczny przetwornika składa się z trój trzonowego rdzenia, na którego trzonie środkowym osadzona jest cewka, i z tarczy stalowej, przez którą się zamyka strumień magnetyczny rozważanego przetwornika. Między tarczą a czołowymi powierzchniami trzonów rdzenia istnieje 2 szczelina. W przetworniku kompensacyjnym szczelinę tę ustala się za pomocą podkładki odpowiedniej grubości (ok. 0,5 mm). Tarcza przetwornika roboczego przesuwa się razem z czujnikiem przetwornika. Wobec tego, że szczeliny w przetwornikach kompensacyjnym i roboczym, są jednakowe, jednakowe są również oporności indukcyjne ich cewek, a zatem układ mostkowy znajduje się w równowadze. Zwiększenie szczeliny w elemencie roboczym pociąga za sobą zmniejszenie oporności indukcyjnej jego cewki, co powoduje zakłócenie równowagi mostku i przepływ prądu przemiennego przez oporność R. Przy zmniejszaniu szczeliny następuje zmiana fazy prądu powstającego w przekątnej mostku.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »